Rendezvények

A rendezvényekkel kapcsolatban bátran fordulj hozzánk!

A SZEPSZI különböző programokkal szeretné színesebbé tenni Intézetünk életét. E programok közé tartozik a Forum Humanum - Szegedi Pszichológus Napok, mely a SZEPSZI legfőbb projektje. E rendezvényt a szegedi pszichológus hallgatók évről évre szervezik, 2002 óta. A Forum Humanum keretei között alkalmunk van olyan előadások, műhelyek látogatására, melyeket neves hazai szakemberek tartanak. A rendezvényre természetesen szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, nem csak szakmabelieket!
Szakmai ismeretek elsajátításához egy további rendezvény, a Szegedi Pszichológia Szakos Szerda (SzPSzSz) kínál kiváló lehetőséget a hallgatók számára. Az első SzPSzSz 2010-ben került megrendezésre. E program célja, hogy a szintén neves szakemberek olyan műhelyeket tartanak számunkra, melyeken sajátélményű tapasztalatokat szerezhetünk egy-egy terápiás módszerrel, szakterülettel kapcsolatban.
A már említett rendezvényeken túl a SZEPSZI további két vidám hangvételű, „csapatépítő” jellegű program szervezésében vállal szerepet. Ezek közül az egyik - és elengedhetetlen - a Pszichológus Gólyatábor, melynek célja, hogy az újonnan érkezett pszichológus hallgatók képet kapjanak szakunk légköréről, a másik a most újra aktívan elkezdett Áthallgatózás program, melyben más magyarországi egyetemek pszichológia szakos hallgatóival ismerjük meg egymást, „hallgatunk bele” egymás óráiba.

TÁMOGATÓINK

Egyesületünk

A Szegedi Pszichológus Hallgatók Egyesülete (SZEPSZI) egy 2003-ban alakult közhasznú szervezet. Kialakulásának fő célja volt, hogy az SZTE BTK Pszichológia Intézetének (akkor még tanszékének) ambiciózusabb hallgatói számára legyen egy hivatalos fórum, ahol közösen ténykedhetnek a gyakorlati képzés fejlesztése érdekében, illetve, hogy a Forum Humanum - Szegedi Pszichológus Napok mellett álljon egy erős jogi képviselet, egy bejegyzett hivatalos szervezet. Mindezt akkor, 2003-ban sikerült is megalkotni, így megalapították az egyesületet. Az alapító elnök, Szűgyi Jerne így emlékszik minderre:
"Szerettünk volna egy, a tanszéktől valamelyest független jogi személyt. A tanszék és a hallgatók igényei és érdeklődése nem mindig esett egybe, és e furcsa helyzet feloldását vártuk az egyesülettől. Szerettük volna, ha az egyesület kutatásokat finanszíroz, pályázatokat nyer. Nagy álmaink voltak. (...) Az egyesületet is egyetlen fillér nélkül hoztuk létre. Csernik Antal (a BTK jogi referense, akkor még ötödéves jogászhallgató - a szerk.) vállalta, hogy az egyesület alapító okiratát és a bejegyzéssel kapcsolatos jogi procedúrát »társadalmi munkában« elvégzi. Nélküle nem lett volna egyesület. (...) Elindítottuk Antival, bejegyeztettük, és néhány hónap után átadtam Kígyós Tamásnak. Minden, ami lett belőle, Tamás érdeme."
Tehát 2003-ban létrejött a SZEPSZI, mint hivatalos szervezet. Szűgyi Jerne azonban a jövőre gondolva fiatal hallgatóknak szerette volna átadni az egyesület vezetését, így a 2004-es naptári évre Polyák Ferencet választották elnöknek. A Szegedi Pszichológus Napok megrendezése mellett elkezdődött pályázatok figyelése, az egyesület profiljának lendítése érdekében, illetve elkezdődöt a tagtoborzás, mivel sajnos kevés aktív fiatal hallgató akadt, akikkel meg tudták volna osztani a munkát. Ebben az évben emelték be a Pszichológus Gólyatábort is az egyesület tevékenységi körébe, így biztosabbá vált a finanszírozás, és a Szegedre érkező gólyák már az egyetemi létük első hetében találkoztak a SZEPSZI-vel.
Az akkori elnök, Polyák Ferenc leköszönését követően a közgyűlés a 2005-ös, majd a 2006-os évre is Kígyós Tamást választotta elnöknek. Az ő elnöki működése alatt lett a SZEPSZI közhasznú, ekkor vált minden szempontból működőképessé az egyesületet, ekkor alapozták meg a jelenkori szervezeti felépítést is. De Kígyós Tamás elnöksége alatt szervezték meg az első pécsi szakmai kirándulást is, melynek célja a pszichológia szakok közötti ismerkedés beindítása volt, illetve ez időben rendezték meg az első Esélyek Napját, amelynek célja a másságokkal kapcsolatos előítéletek leküzdésének elősegítése volt az utca embereinek körében. Kígyós Tamás így emlékszik vissza ezekre az időkre:
"Saját, az Egyesület által támogatott, a képzéshez szervesen kapcsolódó tréningeket, képzéseket, gyakorlatokat szerettünk volna szervezni. Emellett úgy gondoltuk, hogy ez a tömörülés hasznos lehet a pszichológusok számára, nem csak, mint érdekvédelmi és együttműködési szerv a tanszék és az egyetem viszonylatában, hanem informális rendezvények összehozásához, és ahhoz, hogy félig tudományos, félig humánus műhely lehessen azok számára, akik az egyetemi előadásokon, zh-kon és vizsgákon kívül máshogy is szeretnének közösségi életet élni szaktársaikkal.”
A Csongrád Megyei Cégbíróság rutinvizsgálata azonban megakasztotta a fejlődést, ugyanis emiatt szembesült a vezetés azzal, hogy elődeik – jogi és gazdasági ismeretek híján – nem minden kötelezettségüknek tettek eleget, így a 2006-os év a Forum Humanum és a Pszichológus Gólyatábor megszervezésén kívül arra ment rá, hogy a hiányosságokat pótolják és immáron egy kifogástalanul működő jogi személyt hagyjanak utódaikra.
Kígyós Tamás a 2007-es Tanszéki Nap megszervezésével zárta egyesületi pályafutását, így az egyesület vezetését Lázár Eszter vette át, aki több módosítást kezdeményezett a SZEPSZI működésében. Így az elnöklete során az egyesület munkacsoportokra osztotta, elméleti döntés született az egyesületi honlap létrehozásáról, pályázatírási tréning indult, megrendezték a második Esélyek Napját Élő Könyvtárral és széles programkínálattal. A tervek azonban csak részben értek célba, ugyanis Lázár Eszter csak 2007 végéig maradt elnök, utána Mező Bernadett vette át az egyesület irányítását, akinél szintén elméleti szinten maradtak a célkitűzések, hiszen ötödévesként már kevés lépést tudott tenni a fejlődés érdekében.
A fentiek okán a tanév végén, 2008 közepén Turcsik Ádám Bálint elsőéves hallgató vette át az elnöki tisztséget. Az előzményekből kiindulva neki már fontos célja volt, hogy az elméletben megfogalmazott törekvések gyakorlati dimenzióba forduljanak, de szembesülnie kellett azzal a szomorú ténnyel, hogy mindezek előtt a 2006-os évihez hasonló elmaradásokkal kell megküzdenie a továbbhaladás előtt. Így újabb hiánypótlás, rehabilitáció ment végbe az egyesület alapvető működésének helyreállítása érdekében, szerencsére mindez 2008 végére teljesült. Ekkor kezdődött a munka, az egyesület fejlesztése, aminek nagy löketet adott a 2008-as Forum Humanum sikere, várakozáson felüli népszerűsége.
Ezzel a lendülettel 2008-ban a taglétszám jelentősen megnövekedett, az egyesület stábokba rendeződött a munkakörök alapján, a hatékonyabb működés érdekében (az elnökségi tagok így egyben egy-egy stáb vezetői lettek), valamint a SZEPSZI saját kézbe vette az évfolyamfelelősi poszt irányítását, és mindezek a változások írásos formát, szabályozott keretet nyertek. 2009-ben pedig az egyesület pályázatokat nyert egy még sikeresebb Forum Humanum megrendezésére és a Pszichológus Gólyatábor fejlesztésére, megrendezésre került az első szegedi Pszichológus Bál, valamint elkészült az egyesületi honlap, amely információcsatornaként szolgál a szakos hallgatók számára, valamint otthont ad az egyesületi projektek, rendezvények népszerűsítésére.
2010-ben mindez kiegészült a hagyományteremtő célzattal megrendezett I. Szegedi Pszichológia Szakos Szerdával (SzPSzSz), egy olyan, ingyenesen látogatható rendezvénnyel, amely sajátélményű műhelyeken keresztül mutatta be a szegedi pszichológus hallgatók számára a szakma különböző alkalmazott területeit. Szintén hagyományteremtő célzattal megrendezésre került az első Pszichológus Sportparty, amelyen helyet kapott a már feledésbe merült tanár-diák focimeccs, illetve több vetélkedő és program, az esti koncertről nem is beszélve. Megjelent a Lobus, az új szegedi pszichológus szaklap, amely lehetőséget ad a hallgatóknak, hogy kedvelt témáikat, műveiket és kutatásaikat megosszák szaktársaikkal. Mindemellett elindult a már régóta áhított Szeged-Kolozsvár Nemzetközi Diákcsereprogram, amely lehetőséget ad a hallgatóknak, hogy bővítsék szakmai, kutatási kapcsolataikat, illetve barátságokat alakítsanak ki határon túli honfitársaikkal. Az egyesület működése pedig a tapasztalatokra támaszkodva ismét megújult, sokkal demokratikusabb lett: az elnökség helyett az érdemi megvitatás és döntés átkerült a közgyűlés kezédbe, valamint a stábok eltörlésével, helyettük feladatkörök kialakításával a megmaradt elnökségi koordinálás mellett lehetőséget kaptak a tagok, hogy önállóan döntsék el, mely projektek kivitelezésében vennének részt szívesen.
De mindezeken túl is még számtalan lehetőség áll előttünk, illetve a jövőbeni elnökök és tagok előtt. Reméljük, hogy az egyesület továbbra is ezt az utat követi, és leköszönésünk után még ambiciózusabb hallgatók viszik tovább a SZEPSZI munkáját.

Elnökség

szervezeti kapcsolattartó stáb
Bodor Luca
Bodor Luca vagyok, harmadéves hallgató. Már első és másod évesként is részt vettem többek között a Forum Humanum szervezésében segítőként, idén pedig társ-koordinátorként vittem véghez a rendezvény lebonyolítását. Imádok szervezni, koordinálni, de szívem csücske a dekorációkészítés, kreatívkodás. A stáb vezetését is ezért vállaltam, mert az egyes eseményeken felül ez a SZEPSZI tevékenységeinek igazgatását, új ötletek megvalósítását és a stábtagok kibontakoztatását teszi lehetővé.
titkár
Édl Zsuzsanna
Mandel Henriett, elsőéves hallgató vagyok. A kecskeméti Bolyai János Gimnázium angol tagozatán végeztem 2011-ben. Érettségi után Ausztriában, majd a Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesületben dolgoztam. Az itt töltött idő alatt betekintést nyerhettem a családi életre nevelés, tudatos családtervezés és a szokványostól eltérő felvilágosító órák világába. Az egyesületnek köszönhetően önkéntesként részt vehettem a HatArtalan értékek című projekt megvalósulásában. A kecskeméti Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézetén belül egy negyven négyzetméteres falfestmény készült el, melyen huszonkét fogvatartott dolgozott. A négy hónap során sok fiatal történetét ismertem meg, és láttam megszületni a lelkesedést és elhatározást a közös munka iránt. Ekkor már tudtam, hogy ez az a terület, amivel a jövőben foglalkozni szeretnék. Egy kisebb kitérővel megvalósítottam régi álmom, cukrász lettem, majd a következő évben felvételt nyertem az SZTE-re, és lelkesen csatlakoztam a SZEPSZI csapatába. A titkári pozíciót 2014 márciusában kaptam meg, ami nagy megtiszteltetést jelent, és sok hasznos, új tapasztalatot. Célom, hogy az egyesület munkája továbbra is gördülékeny és eredményes legyen, ezért igyekszem a számomra fontos precizitást a rám váró adminisztrációban és a pénzügyek rendezésében is betartani.
elnök
Holczer Adrienn
Holczer Adrienn vagyok, másodéves hallgató. 1993. június 4-én születtem, Pécsett. Baján jártam középiskolába, a III. Béla Gimnáziumba, biológia- történelem-angol fakultációra. A Szegedi Tudományegyetemre 2012-ben jelentkeztem és nyertem felvételt. Számomra a pszichológia szak volt az A, B és C terv is egyben, csak ezt a képzést jelöltem meg felvételin. Már a pszichológus gólyatábor első napján tudtam, hogy én is szeretnék részt venni a hallgatói élet szervezésében és az első adandó alkalommal csatlakoztam a SZEPSZIhez. Azóta több program szervezésében részt vettem, például a Pszichológus Teaház szervezője voltam, a Forum Humanum áthallgatásának koordinálását végeztem, és a 2013-mas Gólyatáborban főgólya voltam. 2013 decemberében választottak meg a SZEPSZI elnökének. Az egyesületet egy nagyon jó vezetés és egy sikeres év után „átvenni” igazi kihívást jelent, de egy remek csapattal dolgozhatok együtt, és élvezem, hogy jobban rálátást nyerhetek a SZEPSZI működésére.
PR-marketing stáb
Kovács Péter
Kovács Péter vagyok a Szegedi Tudományegyetem, pszichológia szakán másodéves hallgatója. Már első évesként csatlakoztam a SZEPSZI-hez, ahol a PR és Marketing stábban kezdtem el tevékenykedni. Az itt töltött egy év alatt a SZEPSZI keretein belül szervezett rendezvényeken és programokon vettem részt segítőként, illetve szervezőként, úgymint a Gólyatábor és a XI.-XII. Forum Humanum során. Ezen felül a Filmklub koordinálását is elvállaltam. Úgy érzem a tanulmányok mellett a szabadidőm eltöltésének legjobb módja, ha hasznosat tehetek a közösségért aminek tagja vagyok. Ezért is vállaltam el a PR és Marketing stáb vezetését a következő időszakra. Célom, hogy az elkövetkező időszakban egyesületünk új kezdeményezésekkel nyisson a mindennapi emberek felé, miközben a már rendszeresnek számító tevékenységeit a megszokott színvonalon megtarthassa.
kiadványos stáb
Kazinczi Csaba
Túl sok érdekességet nem tudok megosztani magammal kapcsolatban. Én is végigjártam azokat a lépcsőfokokat, melyek elvezettek odáig, hogy a Szegedi Tudományegyetem – Pszichológia szakán tanulhassak. Jelenleg a Lobus elnevezésű diákmagazin szerkesztését vállaltam el, ugyanis úgy gondolom, hogy maga a felület remek lehetőséget biztosít a helyi diákságnak egyrészt információszerzési, másrészt bemutatkozási szempontból is. A korábbi évekkel ellentétben új reform lépések is történtek: A Lobus logót kapott, külsőt váltott, megalakult körülötte egy stáb, amely most már kifejezetten erre vonatkozóan és szervezetten fog bele a cikkek írásába. Mi a cél? Kialakítani egy olyan pszichológus és diákbarát felületet, amely egyaránt kiszolgálja a készítők és az olvasók igényeit, valamint önmagán túlmutató értékével a szélesebb publikum előtt is hirdeti a szakunk kiváló diákjainak tehetségét.

Lépj velünk kapcsolatba!

Örömmel fogadunk bármilyen észrevételt, építő jellegű kritikát, vagy felénk irányuló kérdést.

Elérhetőségeink

  • Székhely: 6722 Szeged, Egyetem u. 2.
    (SZTE BTK Pszichológiai Intézet)
    Adószám: 18473669-1-06
    Számlaszám: 10702040 - 48570501 - 51100005